Elektrik Projeleri

Yapılarda gereken enerji kullanımının güvenli tüketilmesi, doğru olarak projelendirilmesi ile mümkündür. Bu projelendirme sırasında kullanılan malzeme ve bağlantılar, kullanılacak enerji potansiyeline göre alanında uzman mühendisler tarafından dikkatlice hesaplanmalıdır. Kullanımına uygun hazırlanmayan elektrik projeleri, imar yönetmeliğine göre onay alamamakta ve bu durum işleri sekteye uğratmaktadır.

EKB ve EVD Danışmanlığı

Enerjinin verimli kullanılarak arttırılması konusunda danışmanlık hizmeti veren enerji verimlilik danışmanları, bu taleple gelen müşterilerin öncelikle tesis ya da kurumlarda gerekli olan enerji tüketimini tespit ederek işe başlamaktadırlar. Kurum ya da tesislerin zaruri enerji ihtiyaçları belirlendikten sonraki aşama ise firmaların enerji kullanım alışkanlıklarını listeleyen bir program hazırlanır. Kurumlara enerji tasarrufu yapılması amacıyla kurum dâhilindeki uygulanması mümkün olan enerji tasarrufu seçenekleri hazırlanır. Firma, bünyesine ve enerji kullanım alışkanlıklarına uygun enerji tasarrufu seçeneklerinden birini seçer. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanarak firmadaki enerji maliyetleri düşer hem de şirketin verimliliği artmış olur. Enerji verimliliği arttırma çalışmalarıyla kurumlardaki enerji kayıp ve kaçaklarının da tespiti yapılmış ve önlemleri alınmış olur.

Proje Etüdü

Proje, birçok çözümü kapsayan ve içine alan ve tabii ki yasal standartlara uygun bir proje olmalıdır. Yasal standartlara göre proje hazırlanırken, enerji verimli donanım ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, iyileştirme ve süreç düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ya da en aza indirgenmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konularda çözümler kapsamalıdır. Etüt proje eğitimi almak isteyen yöneticilerin ise, bu eğitimi almak için mühendislik alanında ya da en az lisan düzeyinde eğitim almış kişiler olması gerekmektedir. Yenilebilir Eğitim Bakanlığı ve yetkili kurumlar, enerji yöneticiliği için etüt proje sertifikası eğitimini vermektedir.

Enerji Yönetimi

Enerji Yöneticiliği ile ilgi kavramlar yasal mevzuatta açıklanmıştır. Enerji Kaynaklarının Ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik bize bu konuda açıklamalar yapmış, Etüt Proje Enerji Yönetici olmak için gerekli normları tanımlamıştır. Bu yönetmeliğe göre ise bilmemiz gereken bazı kavramlar vardır.  Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına gelen tüketimin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Enerji yöneticisi isekanun kapsamına giren endüstriyel işlerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu enerji yönetici sertifikasına sahip kişidir. Enerji yönetim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için mutlaka bu sertifikanın alınması gerekmektedir. Etüt Proje Enerji Yöneticiliği ile ilgi esas bilinmesi gereken kavram ise etütten kastın ne olduğudur. 

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, 6235 sayılı Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak yönetmelik ile yayınlanmıştır. İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl çalışan mühendisler tarafından üstlenilir. İşletmede mühendis yok ise EMO tarafından SMM belgesi ve işletme sorumluluğu yetkilendirme belgesine sahip olan mühendisler tarafından üstlenilebilir.

Topraklama ve Paratoner Ölçümleri

Topraklama, kullanılan aletlerde yer alan iletken materyallerde yer alacak elektrik kaçağını önlemek için yapılan bir işlemdir. Bu işlem, cihazlara gelecek zarardan çok insan için hayati önem taşımaktadır. Hayati tehlikesi olduğu içinde kanuni bir zorunluluktur. Yapılarda elektrik tesisatları için yapılan topraklamanın yanı sıra paratonerin de bulunması gerekmektedir.  Yıldırımsavar olarak da bilin ve yapıların çatılarında bulunan paratonerler, olası bir yıldırım düşmesi halinde direk toprağa aktarılarak zarar verme durumunu ortadan kaldırmaktadır. Topraklama ve paratonerin yapı için verimli olup olmadığını ölçümler sayesinde tespit edebiliriz. Topraklama ve Paratoner Ölçüm Hizmeti, can kaybı ya da maddi kayıplar yaşamadan önce alınmalıdır.

Bakım ve Onarım

Bir işletmede, en tehlikeli birimlerden biri bakım onarım bölümüdür. Bu bölüm, bir işletmedeki tüm makine, donanım, teçhizat ve sistemlerin en iyi performansla çalışabilmeleri ve devamlılık arz edebilmeleri için çok önemlidir. İşletmenin bel kemiğidir. Bu bölümün görevi, üretim sürekliliğinin devam edebilmesi için, makine ve teçhizatlarda meydana gelecek arızaların giderilmesi ya da oluşabilecek arızaların önlenmesi için periyodik bakımlarının yapılması aynı zamanda da ek bina ve yardımcı tesislerin bakımı, makinelerin montajı ve yer değiştirmesidir. Elektrik bakım ve elektrik onarım işleri yapılırken çevre kirliliğine karşı önlemler alınmalı, hurda ve atık malzemelere dikkat edilmeli ve bina tesislerin yangında korunması ile ilgi bilgiler de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Termal Kamera Ölçümü

Son zamanlarda inşaat sektöründe boy gösteren termal kamera ölçümü ile yapının ısı kayıpları ölçülüp gereken önlemler alınabiliyor. Bu sayede yapı sahip veya sahipleri için daha tasarruflu olabiliyor. Çünkü termal kamera ölçümü sayesinde yapılacak işlemlerde kullanılacak malzemenin miktarı belirlenebiliyor. Örneğin mantolama yapılacak bir yapıya termal kamera ölçümleri sonucunda kaç santimetre malzeme kullanılacağına karar vermenizde yardımcı oluyor.