Etüd Proje Hizmeti

Proje etüdü, yapılacak yatırım öncesi fizibilite çalışmasıyla giderler, yapılabilirlik, proje hazırlanması, arazi, zemin, rezerv tahmini ve ham madde ihtiyaçları tespit edilebilir. Bu hazırlık incelemeleriyle, ortaya çıkacak harcamalar saptanırken planlama da ona göre yapılabilir. Güncel teknoloji ve yazılım programlarıyla yapılan incelemeler sonucunda elde edilen veriler çevre şartlarıyla da değerlendirmeye alınarak sağlıklı bilgi elde edilmesine olanak sağlar.