ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Termal Kamera Ölçümü

İlk olarak askeri alanda kullanılan Termal Kamera, gece görüşü ve ısı güdümlü füzeler için kullanılmaktaydı. Daha sonraları ise farklı alanlarda …

Verimliliği Arttırıcı Proje

Endüstriyel işletmelerde enerji etüdü ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarrufunun sağlanması için yapılan çalışmaya (VAP) verimlilik artırıcı proje adı …

Etüd Proje Hizmeti

Proje etüdü, yapılacak yatırım öncesi fizibilite çalışmasıyla giderler, yapılabilirlik, proje hazırlanması, arazi, zemin, rezerv tahmini ve ham madde ihtiyaçları tespit …

Enerji Yöneticiliği

Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik kanunları gereğinde kamu kurum ve kuruluşlarında, endüstriyel faaliyet …

EKB

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 sayılı Enerji Verimliliği kanunu ile 2007 yılında çıkarıldı ve 2008 yılında resmi gazetede yayınlanarak zorunlu hale …