Verimliliği Arttırıcı Proje

Endüstriyel işletmelerde enerji etüdü ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarrufunun sağlanması için yapılan çalışmaya (VAP) verimlilik artırıcı proje adı verilmektedir.  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile beraber bu uygulama desteği sağlanmaktadır. Kayıpların önlenmesi ve verimsizliğin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Elektrik üretimi yapan lisans sahibi tüzel kişiler dışında yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren işletmeler VAP desteklerinden yararlanmaktadır.